Välkommen till Norrsundets Arbetarteaterförenings hemsida
 

Kontakter:
Ordförande Ronnie Bäcklin 070 625 66 53
Kassör       Bo Silén          070 644 42 90
Teaterföreningens e-postadress.
E-post: info@natf.se
Bankgiro: 5805-6441
NATF finns som en grupp på Facebook
Vi använder den idag för snabbare uppdatering.
--o--
Nästa nummer av INFO kommer i slutet av jämn månad.
Har du ett bidrag till INFOn så kontakta Bo Silén.
info@natf.se
Presstopp den15 jämn månad
 
 
-o-
Nästa styrelsemöte 2:a tis. i månad kl.18.00 på Fyren
Mötena är öppna för medlemmar.
-o-
Medlemsavgiften går bra att betala på vårt Bg.nr. 5805-6441
Familj 200:-
Enskild 100:-
Ungdom <25 år 50:-
 

      Har du frågor kan du ringa:  
Bäckis, 070  625 66 53           
Björn Sjöberg, 070 543 55 40
BoS i Totra, 070 644 42 90
    

***********************************************************

 

    
 
Länk till Sveriges Arbetarteaterförbund
Webmaster: Norrsundets Arbetarteaterförening info@natf.se